טיפול באומנות אנתרופוסופית

הגישה האנתרופוסופית מבוססת על התייחסות לילד כאל ישות שלמה רבת פנים.

אנו מפתחים יכולות גופניות, נפשיות ואמנותיות, כבסיס שעליו נבנית היכולת האינטלקטואלית, החשיבה המופשטת והחשיבה החקירתית.

תנועה, יצירה ומוסיקה הם חלק מהצרכים הנפשיים של הילד ועל כן משולבים בלמידה.
הגישה האנתרופוסופית בשילוב טיפול באמנות או טיפול באמנות חזותית היא שיטה בפסיכותרפיה שבה נעשה שימוש טיפולי בטכניקות של אמנות חזותית כמו ציור פיסול ועבודה בשולחן חול.

הטיפול באמנות משלב תאוריות מסורתיות של פסיכותרפיה, טכניקות מתחום הפסיכולוגיה ותאוריות הנוגעות לתהליכי יצירה ולמאפיינים השונים של חומרי האמנות והשימוש בהם.

בטיפול רגשי בילדים ובני נוער אני משלבת שימוש באמנות בתהליך היצירה ובתכנים שעולים באמנות כדי לסייע למטופל להתמודד במצבי מתח, משברים וחוויות טראומתיות. בכך לסייע לו בשיפור התפקוד הקוגניטיבי, בשיפור יחסיו עם משפחתו וחבריו, ובשיפור איכות חייו.

הטיפול מסב את תשומת לבו של המטופל, פועלו ומחשבותיו לאמנות ולתהליך היצירה; בכך מתרחק המטופל מהבעיה, מהקושי או מהמחלה, ומגלה מתוך התהליך על רגשותיו, ועל נקודות החוזק והחולשה שלו, ויחד איתי הם מוצאים את הפתרונות והכוחות להתמודדות בחיים .

גלילה למעלה